روحانی شهید محسن امیرکانیان (مشهد)

  مصطفی نام پدر ١٣۴۴/٠٣/٣٠ تاریخ تولد  شیعه مذهب تحصیلات حوزوی تحصیلات قم محل تحصیل بسیج مسئولیت اجتماعی مسئول دیده بانی مسئولیت نظامی نصر8 آخرین عملیات ١٣۶۶/٠٨/٣٠ تاریخ شهادت اصابت تر کش به گردن عامل شهادت ماووت عراق محل شهادت حرم مطهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

شهید سید مهدی اکرمی (مشهد)

سید محمد حسین نام پدر 1348 تاریخ تولد  شیعه مذهب سطح تحصیلات شیروان محل تحصیل بسیج مسئولیت اجتماعی رزمنده مسئولیت نظامی - آخرین عملیات  05/02/1366 تاریخ شهادت اصابت تر کش به شکم و سینه عامل شهادت بانه محل شهادت مشهد-بهشت رضا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

شهدای روحانی مشهد مقدس

1 ابراهیمی سالاری عباس 2      ابراهیمی موسی 3      آزموده بربر محمد 4      آقالار لیوانلوئی علی 5      ابوصالح حسینی نجفی مهدی 6      احمدی حسینی سید علی 7      اختراعی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
مرداد 88
1 پست
تیر 88
28 پست
خرداد 88
34 پست
اعلمی
1 پست
اکبری
1 پست
لکزایی
1 پست
روحانی
3 پست
بردسکن
1 پست
شهدای
3 پست
کاشمر
1 پست
شهرستان
1 پست
ارزش
1 پست
شهدا
1 پست
علیرضا
1 پست
توکلی
1 پست
کامه
1 پست
علیا
1 پست
ابوالفضل
1 پست
بشکار
1 پست
شهید
5 پست
آب
1 پست
محاصره
1 پست
پنجم
1 پست
عباس
1 پست
سید
1 پست
جانباز
1 پست
علی_اکبر
1 پست
چراغی
1 پست
علی
1 پست
خاکسار
1 پست
فرزقی
1 پست
قوزانی
1 پست
زرمهری
1 پست
تربت_جام
2 پست
سروده
1 پست
کد
1 پست
رهبری
1 پست
کشور
1 پست
سراسر
1 پست
آمار
1 پست
رضوی
1 پست
ستاد
1 پست