شهید عباس ابراهیمی سالاری(مشهد)

حسن

نام پدر

٠٢/٠٩/١٣۴١

تاریخ تولد

 شیعه

مذهب

مقدمات

تحصیلات

مدرسه موسی بن جعفر (ع)

محل تحصیل

بسیج لشکر ۵نصر

مسئولیت اجتماعی

مبلّغ و غوّاص

مسئولیت نظامی

والفجر٨

آخرین عملیات

١۵/١٠/١٣۶۴

تاریخ شهادت

اصابت تیر به سر

عامل شهادت

محور آبادان فاو

محل شهادت

مشهد- خواجه ربیع

مزار شهید

/ 0 نظر / 49 بازدید