شهید محمد رضا رمضانی زرمهری(تربت حیدریه)

 

نام پدر

محمد علی

تاریخ تولد

٠۴/٠٩/١٣۴۴

مذهب

شیعه

تحصیلات

 

محل تحصیل

 

مسئولیت اجتماعی

 

مسئولیت نظامی

  

آ خرین عملیات

 

تاریخ شهادت

٠٧/٠١/١٣۶١

عامل شهادت

  

محل شهادت

شوش رقابیه

مزار شهید

 

/ 0 نظر / 10 بازدید