شهید محمد نقی پور(کاشمر)

محمدحسین

نام پدر

٠١/٠١/١٣۴۴

تاریخ تولد

 شیعه

مذهب

اتمام لمعتین

تحصیلات

مدرسه علمیه المهدی مشهد

محل تحصیل

بسیج

مسئولیت اجتماعی

آرپی جی زن وبی سیم چی

مسئولیت نظامی

والفجر٧

آخرین عملیات

٠٩/٠۵/١٣۶٢

تاریخ شهادت

 اصابت ترکش(قطع سر،دست وپا)

عامل شهادت

قلاویزان

محل شهادت

روستای کندر

مزار شهید

/ 0 نظر / 49 بازدید