وصیت نامه شهید محمد عیسی اعلمی(اکبری لکزایی)

بسم رب الشهداء و الصدیقین

اولاً برای رضای خدا و خشنودی امام زمان ونائبش جبهه اسلام را ترک نکنید زیرا خدا خریداری نمود بهشت را به مال و جان شما بفرموده قرآن کریم وشکر خدا را بجا آورید و راه امام حسین را ادامه دهید و خدا انسان را امتحان می کند زیرا خدا آفریده شما را تا آزمایش نموده و به عالم بقا ارتحال نماید.

ثانیاً پا به عرصه جهاد گذاشتم این بدن نالایق را در خدمت اسلام و خود را تسلیم خدای یگانه کردم تا در سیر الهی نوشیدن شربت شهادت را پیدا کنم.

ثالثاً یکی از معنای جهاد صبر است در سختی ها، صبر کنیم و در راحتی ها شکر گذار باشیم.

رابعاً سعی کنید قدم در راه خیر برداشته و عزت اسلام را حفظ کنید، آیا واقعا در عمر یک مرتبه سبحان الله حقیقی گفته اید؟ یعنی پاک و منزه است خدا. پس اگر درست گفته باشیم نباید در شهرت و مانند آن فرو رویم. من به دلخواه خود و با شناخت و وظیفه ای که داشتم به عرصه جهاد امدم امیدوارم آخر عمرم شهادت در راه خدا باشد.

خامساً بدان هر هنری و هر فعلی که در نقطه نظر آید مصدر دارد ، مثلا  مصدر بابای بشر آدم علی نبینا و آله علیه السلام مصدر شجره نبوت از همان هست که در روز ازل به دست یاری خدای توانا ، آفریده شده ، این همه عوالم غرس و هر یک در موضع مختلف رشد نموده و ثمر می بخشد و این هسته ممکن است زردآلو بار آورد و به دستیاری باغبان پیوند زد تا میوه کامل بار آورد . مثلا شهید شهادت شاهد که مصدرش شهد است یعنی عسل چشیدن یا این که می خواهی شهد بدهی با زبان و اذهان شکر من را بگویی اما شاهد معنای متفاوت دارد هر چند که از همان شهد است ولی به معنای دلبر و دلربا و گواهی دهنده آمده است.

/ 0 نظر / 11 بازدید