زندگی نامه شهید سید مهدی اکرمی

بسم الله الرحمن الرحیم

شهید سید مهدی اکرمی فرزند مرحوم سید محمد حسین در سال 1348 در قریه ی مغزار بخش بلخاب از توابع ولایت جوزجان افغانستان در یک خانواده ی مذهبی و طبقه ی مستضعف چشم به جهان گشود. دوران کودکی را در آغوش والدین خود سپری نمود.

در سن 7 سالگی پدر مرحومش او را به مکتب خانه ی محل فرستاد و درس قرآن و برخی از کتاب های فارسی را فرا گرفت.

پدر مرحومش چون یکی از پرهیزکاران و مومنین محل بود اشتیاق داشت که فرزندش را به مدرسه ی علمیه بفرستد، لذا بعد از فراگیری دروس مقدماتی حوزه، ایشان را با چند نفر مطمئن جهت ادامه ی تحصیل به جمهوری اسلامی ایران فرستاد و در سال1361وارد جمهوری اسلامی ایران شدکه یکی از طلاب افغانی به نام شیخ حیدر رضایی ایشان را در شهرستان شیروان به مدرسه ی علمیه ی آیت الله حکیم شیروان معرفی می کند.

در شیروان دو سال تمام را مشغول تحصیل می شود . بعداً از افغانستان به ایشان خبر می رسد که پدر شما رحلت فرموده، لذا با عدم امکانات به افغانستان برمی گردد. به دنبال ایشان طلبه ها مقداری  پول برای مصارف راه او می فرستند . در سال 64 وارد شهر خودش بلخاب می شود بعد از ترحیم و تعزیه ی پدر دوباره سفر هجرت را آغاز و به شهرستان شیروان مراجعت می کند.

در سال 1365 به خاطر فرمان امام خمینی رحمة الله علیه در بسیج و سپاه شیروان جهت آموزش ثبت نام می کند و بعد از چهل و پنج روز به جبهه های حق علیه باطل فرستاده می شود. ایشان در مدت یک ماه نامه اش از جبهه برای طلبه های شیروان می آید و برادرش در مشهد جواب نامه را برای او می فرستاد و لی بعد از یک ماه دیگر نامه نیامد ، به نقل از همسنگرانش ایشان اشتیاق داشت شهید شود و خیلی در جبهه خندان و حالت خوشحالی داشت و در تاریخ 66/2/5 شهید و جنازه ی ایشان در شیروان تشییع می شود و بنابر وصیت ایشان جنازه در شهر مقدس مقدس و در بهشت رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود و چون وصیت کرده بود که بعد از این که من شهید شدم به برادرم که در مشهد خادم مسجد طیبه می باشد بگویید که مادرم و برادران و خواهرانم را بر سر مرقد من بیاورند.

 

/ 0 نظر / 92 بازدید