# ابوالفضل

شهدای روحانی شهرستان تربت حیدریه

١- سید هادی طباطبایی نسب ٢-محمد رضا رمضانی زرمهری ٣-محمد نظری قوزانی ۴- محمد یاقوتی نژاد ۵-علی خاکسار فرزقی ۶-علی اکبر چراغی ٧-مهدی یعقوبی ٨-سید عباس ناصری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

شهید ابوالفضل بشکار (تربت حیدریه)

عبدالحسین نام پدر ٠٢/٠١/١٣۵١ تاریخ تولد شیعه مذهب حوزوی تحصیلات   محل تحصیل   مسئولیت اجتماعی کمک آرپیجی زن مسئولیت نظامی   آخرین عملیات ٠٨/١١/١٣۶۵ تاریخ شهادت   عامل شهادت شلمچه(پاسگاه زید) محل شهادت گلزار شهدای نصرآباد مزار شهید
/ 0 نظر / 6 بازدید