# شهدای

فرهنگ‌نامه ی شهدای روحانی استان خراسان رضوی منتشر می شود

فرهنگ‌نامه ی شهدای روحانی استان خراسان رضوی شامل زندگی‌نامه و اسناد و مدارک معتبر درباره ی مبارزات آن‌ها، در دو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

شهدای روحانی شهرستان کاشمر

1 الهی عبدالرحیم 2      الهی علی اکبر 3      جوادی محمد باقر 4      باقری محمد رضا 5      ذبیحی محمد 6      ربانی کریزی غلامرضا 7      رسولی موشکی علی اکبر 8      رضا زاده سید مهدی 9      زارع سیف الله 10 زراعتکار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید