# شهید_محمد_رضا_رمضانی

شهید محمد رضا رمضانی زرمهری(تربت حیدریه)

  نام پدر محمد علی تاریخ تولد ٠۴/٠٩/١٣۴۴ مذهب شیعه تحصیلات   محل تحصیل   مسئولیت اجتماعی   مسئولیت نظامی    آ خرین عملیات   تاریخ شهادت ٠٧/٠١/١٣۶١ عامل شهادت    محل شهادت شوش رقابیه مزار شهید  
/ 0 نظر / 9 بازدید