# علی

شهدای روحانی مشهد مقدس

1 ابراهیمی سالاری عباس 2      ابراهیمی موسی 3      آزموده بربر محمد 4      آقالار لیوانلوئی علی 5      ابوصالح حسینی نجفی مهدی 6      احمدی حسینی سید علی 7      اختراعی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

شهید موسی ابراهیمی (مشهد)

علی اصغر نام پدر  ٠١/٠۶/١٣۴۴ تاریخ تولد  شیعه مذهب معالم تحصیلات مدرسه امام باقر(ع) محل تحصیل بسیج مسئولیت اجتماعی رزمی تبلیغی مسئولیت نظامی  - آخرین عملیات  ٢٢/٠۵/١٣۶۴ تاریخ شهادت اصابت ترکش به سر عامل شهادت جزیره مجنون محل شهادت بهشت رضا(ع) مزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

فرهنگ‌نامه ی شهدای روحانی استان خراسان رضوی منتشر می شود

فرهنگ‌نامه ی شهدای روحانی استان خراسان رضوی شامل زندگی‌نامه و اسناد و مدارک معتبر درباره ی مبارزات آن‌ها، در دو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

شهدای روحانی شهرستان کاشمر

1 الهی عبدالرحیم 2      الهی علی اکبر 3      جوادی محمد باقر 4      باقری محمد رضا 5      ذبیحی محمد 6      ربانی کریزی غلامرضا 7      رسولی موشکی علی اکبر 8      رضا زاده سید مهدی 9      زارع سیف الله 10 زراعتکار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

شهید عبدالرحیم الهی(کاشمر)

علی اصغر نام پدر ٠۵/٠٧/١٣۴۴ تاریخ تولد شیعه مذهب کفایتین تحصیلات مشهد   محل تحصیل مبلّغ مسئولیت اجتماعی معاون فرمانده گردان مسئولیت نظامی عملیات قادر آخرین عملیات ٢۴/٠۴/١٣۶۴ تاریخ شهادت درگیری مستقیم با دشمن عامل شهادت اشنویه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

شهدای روحانی شهرستان تربت حیدریه

١- سید هادی طباطبایی نسب ٢-محمد رضا رمضانی زرمهری ٣-محمد نظری قوزانی ۴- محمد یاقوتی نژاد ۵-علی خاکسار فرزقی ۶-علی اکبر چراغی ٧-مهدی یعقوبی ٨-سید عباس ناصری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

شهید علی خاکسار فرزقی(تربت حیدریه)

نام پدر غلام علی تاریخ تولد ٠١/١٢/١٣۴۴ مذهب شیعه تحصیلات سطح٢ محل تحصیل   مسئولیت اجتماعی   مسئولیت نظامی رزمی تبلیغی   آ خرین عملیات   تاریخ شهادت ١٨/٠٢/١٣۶٩ عامل شهادت   محل شهادت نصرت آباد زاهدان مزار شهید گلزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید