# چراغی

شهدای روحانی شهرستان تربت حیدریه

١- سید هادی طباطبایی نسب ٢-محمد رضا رمضانی زرمهری ٣-محمد نظری قوزانی ۴- محمد یاقوتی نژاد ۵-علی خاکسار فرزقی ۶-علی اکبر چراغی ٧-مهدی یعقوبی ٨-سید عباس ناصری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

شهید علی اکبر چراغی(تربت حیدریه)

   نام پدر محمد تاریخ تولد ٢٠/٠۴/١٣٣٨ مذهب شیعه تحصیلات   محل تحصیل   مسئولیت اجتماعی مسئول پرسنلی مسئولیت نظامی   آ خرین عملیات   تاریخ شهادت ١٩/٠۶/١٣۶۵ عامل شهادت اصابت ترکش محل شهادت مهاباد مزار شهید گلزار شهدای زرمهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید