# کامه

شهدای روحانی شهرستان تربت حیدریه

١- سید هادی طباطبایی نسب ٢-محمد رضا رمضانی زرمهری ٣-محمد نظری قوزانی ۴- محمد یاقوتی نژاد ۵-علی خاکسار فرزقی ۶-علی اکبر چراغی ٧-مهدی یعقوبی ٨-سید عباس ناصری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

شهید علیرضا توکلی کامه علیا(تربت حیدریه)

رمضانعلی نام پدر  ١٨/٠۵/١٣۴١ تاریخ تولد شیعه مذهب سطح ٣ تحصیلات   محل تحصیل   مسئولیت اجتماعی رزمی تبلیغی مسئولیت نظامی   آخرین عملیات ٠١/٠٢/١٣۶۶ تاریخ شهادت   عامل شهادت پنجوین محل شهادت گلزار شهدای کامه علیا مزار شهید
/ 0 نظر / 5 بازدید