شهید محمد آزموده بربر(مشهد)

رمضان

نام پدر

٢٠/٠۶/١٣۴٢

تاریخ تولد

 شیعه

مذهب

مقدمات

تحصیلات

مشهد مقدس

محل تحصیل

سپاه

مسئولیت اجتماعی

آرپی جی زن 

مسئولیت نظامی

 -

آخرین عملیات

 ٠۵/١٠/١٣۶١

تاریخ شهادت

اصابت گلوله آرپی جی

عامل شهادت

سومار

محل شهادت

بهشت رضا(ع)

مزار شهید

/ 0 نظر / 21 بازدید